Archaea

Wat zijn archaea?

Archaea zijn net als de Bacteria een belangrijke groep prokaryoten. Deze twee groepen gelden in de modernste indeling als twee van de drie hoofdgroepen van het leven op aarde, de domeinen. Het derde domein is dat van de Eukaryota (alle andere organismen met als gemeenschappelijk kenmerk de eukaryote cel)
Archaea lijken wel op de andere prokaryoten wat betreft het bezit van een enkel ringvormig chromosoom De transcriptie van het DNA en translatie van het RNA spelen zich af in dezelfde ruimte en zijn aan elkaar gekoppeld.
Archaea hebben ook een aantal unieke eigenschappen: de membraan van de cel van de archaea bestaat uit een enkele laag glycerol-ether lipiden, in tegenstelling tot zowel bacteriën als de eukaryoten waarbij de membraan bestaat uit een dubbele laag glycerol-ester lipiden. Deze verschillen zouden een aanpassing van de archaea kunnen zijn aan de extreem hoge temperaturen waarbij sommige groepen kunnen groeien. Archaea hebben ook een unieke ribosoom- en flagelstructuur.

Waar zijn archaea te vinden?
Sommige archaea leven bij zeer hoge temperaturen, vaak hoger dan 100°C, zoals in geisers. Anderen worden juist gevonden in oceaanbodems, een zeer koude omgeving, of op plaatsenmet veel zout, zuur, of alkalisch water. Micro-organismen die het goed doen onder zulke extreme omstandigheden worden ook wel extremofielen genoemd. Niet alle Archaea leven extreem.

Nuttige archaea
De methaanvormende archae , het is een stofwisseling die niet bij andere organismen is aangetroffen.

Schadelijke archaea
Ziekteverwekkende archaea zijn niet bekend

    Bacteria Archaea
overeenkomsten
(prokaryoot)
DNA ringvormig ringvormig
eiwitsynthese transcriptie en translatie gelijktijdig transcriptie en translatie gelijktijdig
verschillen celmembraan

dubbele laag

esterverbinding

enkele laag

etherverbinding

celwand mucopeptide

geen mucopeptide, andere stoffen die stevigheid verlenen, verschillende celwandtypen, soms geen celwand

 

  ribosomen verschillen
  flagellen verschillen