Reincultuur

Elke bacterie heeft zijn eigen specifieke kenmerken zoals celvorm, gramkarakter, beweeglijkheid, stofwisselingseigenschappen . Om achter deze specifieke eigenschappen van een bepaald micro-organismen te komen is het noodzakelijk om het micro-organisme in zuivere vorm te kweken d.w.z zonder de aanwezigheid van andere micro-organismen!! 
Een dergelijke cultuur wordt een reincultuur genoemd en is afkomstig van een enkele cel, zodat aangenomen mag worden dat alle cellen van zo"n cultuur dezelfde eigenschappen hebben, dus identiek zijn aan elkaar. Er zijn geen andere micro-organismen aanwezig die het onderzoek naar de gewenste bacterie kunnen verstoren.

Je kunt dit met het blote oog niet zien dus je moet door je onderzoek en het reinkweken zelf de zekerheid krijgen dat  al je gekweekte bacteriecellen gelijk zijn en er geen "mengseltje" is van cellen met verschillende eigenschappen, dan zal het onderzoek zeker mislukken (zonder dat je dat weet!)

Een reincultuur is dus noodzakelijk  voor de studie (identificatie) van micro-organismen, hieronder de methode om een reincultuur te maken

UITVOERING

Materiaal waarin vermoedelijk het rein te kweken micro-organisme zit wordt op een plaat (schaaltje met vaste = agar agar bevattende ) voedingsbodem, steriel  uitgestreken (ook steriel met een steriele entoog)

Na incubatie kunnen op de voedingsbodem verschillende kolonietypen aanwezig zijn. 

Opnieuw wordt overgeënt, nu van een losliggende kolonie welke vermoedelijk door het gewenste micro-organisme is gevormd wat je kan zien aan kolonietype en een microscopisch preparaat.

Bevat deze plaat na incubatie uitsluitend kolonies van het juiste type en microscopisch uiterlijk dan wordt nog een keer overgeënt.

Bevat deze derde plaat ook alleen kolonies van het overgeënte  type dan kan de cultuur als rein worden beschouwd en op een schuine buis worden overgeënt.

De reincultuur wordt na incubatie en groei in de koelkast bewaard.

Wil je de reincultuur gebruiken dan is het goed gebruik de cultuur eerst op een nieuwe schuine buis over te enten om zo de cultuur in veiligheid te stellen.

Een reincultuur dient eens in de 1-2 maanden te worden overgeënt. Houd hierbij de incubatietijd zo kort mogelijk.

Zie ook onderstaand schema : het bijbehorend microscopisch onderzoek is niet aangegeven:

schema stappen reincultuur

 

Alle handelingen moeten zo uitgevoerd worden dat besmetting uit de lucht of van andere voorwerpen, handen en omgeving niet mogelijk is, dus steriel materiaal gebruiken en werken in een entkast of bij een vlam(brander). Op het practicum wordt dit uitgebreid geoefend. Dit in verband met de veiligheid.

reinkweek op plaat

Veiligheid: Breng nooit een entnaald met bacteriemateriaal (waar je net mee hebt uitgestreken) direct in het heetste deel van de vlam, de bacteriën spatten dan in het rond (aerosolen), dus bemettingsgevaar! De entnaald moet eerst drogen in een kouder deel van de vlam of je gebruik steriele wegwerpnaalden die bij het bemette afval gaan en veilig worden verwerkt (eerst autoclaveren).

zie ook action maze en filmpjes over reinkweken