Voedselinfectie in het nieuws:

19 juni 2014 salmonella-uitbraak-bij-Amsterdamse-creche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedselinfectie

Hierbij wordt iemand ziek doordat het genuttigde voedsel levende micro-organismen bevat. Dat  voedsel is zelf op de een of andere manier met het ziekteverwekkende micro-organisme besmet en de micro-organismen hebben zich in het voedsel vermeerderd.  Zo wordt je geïnfecteerd en meestal ziek. Het betreft hier de enteropathogene bacteriën die darminfecties bij mens en dier veroorzaken.(vergelijk voedselvergiftiging, hierbij wordt je ziek van het toxine van de bacterie)

Of je ziek wordt na het nuttigen van besmet voedsel hangt van veel factoren af:

 • De consument, de een  heeft meer weerstand dan de andere. De risicogroepen worden ook wel de YOPI's genoemd. Hieronder de betekenis van deze hoofdletters:

  Y= Young , baby's en jonge kinderen zijn extra gevoelig , hebben minder weerstand als een gezonde volwassene.
  O= Old, dit geldt ook voor bejaarde mensen.
  P= Pregnant, ook zwangere vrouwen lopen een hoger risico
  I= Immuno-deficiente, patiënten kunnen door hun ziekte (Aids) of ten gevolge van medicijnen (stoffen die de celdeling remmen bij kanker) een sterk verminderde afweer hebben.

  De infectiedosis, uiteraard wordt iemand eerder ziek als hij meer (pathogene) micro-organismen binnenkrijgt. Heeft hij meer gegeten van een besmet levensmiddel, dan is de kans op ziekte groter. Ook maakt het uit of de maag al gevuld is of nog leeg, in verband met de zuurgraad welke de micro-organismen tegenkomen. Verder passeren vloeistoffen de maag sneller dan vast voedsel. De minimale infectie dosis (MID) is de hoeveelheid micro-organismen die men binnen moet krijgen om ziek e worden.

  De virulentie van het micro-organisme
  Dit is het ziekmakend vermogen van de bacterie,
  De ene bacteriesoort (of zelfs stam) is veel virulenter dan de andere.

Symptomen bij een voedselinfectie

Meestal leidt een voedselinfectie tot een enteritis (darmontsteking) met als symptomen buikpijn, diarree en vaak koorts.
Soms krijgt men ook last van de maag (gastro-enteritis) met braken als gevolg.
De incubatietijd (de tijd die verloopt tussen het moment van besmetting en het uitbreken van de ziekte) van een voedselinfectie varieert van een halve dag tot enige weken.

De infectie zelf:
De bacteriën die het maagzuur hebben overleefd en de darm hebben bereikt kunnen op verschillende manieren hun schadelijke invloed uitoefenen:

 • Ze veroorzaken een lichte ontsteking van de darmcellen maar dingen het weefsel niet binnen,bijvoorbeeld de "gewone" Salmonella (de Salmonellasoorten met uitzondering van.S.typhi en S. paratyphi)
 •  Ze dringen het darmweefsel binnen en komen terecht in de bloedbaan waar ze door afweercellen worden opgenomen, waarbij endotoxinen vrijkomen. Met als gevolg koorts.
  (Voorbeelden:Salmonella typhi en Salmonella paratyphi en E.coli serotypen (EIEC))
 • Ze vormen enterotoxine(een exotoxine, dit hecht zich aan de epitheelcellen en verstoort daar de opname van natriumionen door deze cellen waardoor de darminhoud vocht aan het lichaam gaat onttrekken, er ontstaat een waterige diarree wat tot ernstige uitdroging kan leiden.
  (Voorbeelden: Vibrio cholera en sommige E.coli serotypen (EPEC , EHECen ETEC).
Preventie: voedselinfectie thuis is te voorkomen door op de temperatuur te letten! Alles koel bewaren, bij stijgende temperatuur gaan micro-organismen steeds sneller groeien, en dan zijn ze ook heel snel! (zie groei ).
Er zijn dus twee dingen nodig voor het ontstaan van een voedelsinfectie:besmetting en groei.

koelkast kamertemperatuur groei

Zie ook temperatuur en levensmiddelen