Selectief medium voor het aantonen van Salmonella

BRILLIANT GROEN FENOLROOD AGAR


Het medium is selectief door de remstof briljantgroen.


De electiviteit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van lactose en saccharose (energiebron en koolstofbron), pepton is de stikstofbron ( en soms ook de C en energiebron) en fenolrood, een pH indicator die bij zuurvormig (lagere pH) geel kleurt en bij de vorming van basen (hogere pH) rood kleurt.

Het principe van de voedingsbodem is gebaseerd op energiebronnen die door de verschillende bacteriesoorten die op het medium kunnen groeien verschillend (al dan niet) worden omgezet .

Micro-organismen die geen lactose en /of saccharose vergisten: rode kleur. Hiertoe behoort Salmonella.
Verklaring: Geen vergisting van lactose en/of saccharose dus geen zuren , dus geen omslag naar geel , dus geen geelgroene kleur.
Bij gebrek aan vergistbare suiker gaat de bacterie de aminozuren in het pepton afbreken, hierbij ontstaan basische producten, de PH gaat omhoog en de pH indicator fenolrood slaat om naar rood. Hierdoor onderscheidt Salmonella zich van de andere de enterobacterien die de voedingsbodem geel kleuren.

Lactose/sucrose-vergistende micro-organismen: geelgroene kolonies
Oorzaak van de kleur:
Door vergisting van lactose en/of saccharose ontstaan zuren die de pH indicator fenolrood naar geel doen omslaan. Door de briljant groen ontstaat een groengele mengkleur.

Controle
Platen de niet beent zijn hebben een groenbruine kleur.


Hierboven de verschillende kleuren (bacterien) op briljantgroen fenolroodagar.