Selectief kweken

Waarom selectief kweken?
In veel gevallen is men geïnteresseerd in slechts één bepaalde groep bacteriën of zelfs één bepaalde bacteriesoort. Immers micro-organismen komen overal voor, dus dat ergens bacteriën inzitten is vaak niet interessant. Veel interessanter of er een risico is voor de volksgezondheid of dat materiaal ziekteverwekkers bevat. Het onderzoek moet dus een betekenis hebben. Zo wil je weten of in een bepaald product al of niet Enterobacteriën voorkomen of bijvoorbeeld Listeria monocytogenes. De aanwezigheid van Enterobacteriën heeft wel degelijk een betekenis, omdat deze aanwezigheid aantoont dat tijdens de fabrikage een nabesmetting heeft plaatsgevonden. En Listeria in een product vormt een risico voor de consument. Hetzelfde geldt voor het onderzoek van patiëntenmateriaal, het is niet interessant dat er micro-organismen aanwezig zijn, maar wel belangrijk om te weten of er een bepaalde ziekteverwekker aanwezig is.
Een selectief medium zorgt dus voor selectief onderzoek dankzij selectieve groeieigenschappen: alleen de gezochte micro-organismen groeien. de andere (stoorflora, begeleidingsflora) worden geremd (in meer of mindere mate) 
Vaak is het medium tegelijkertijd electief, dat wil zeggen dat micro-organismen aan hun uiterlijk op deze voedingsbodem te herkennen zijn

Hoe een medium deze eigenschappen krijgt staat op Werking Selectieve Media
Hieronder een verdere bespreking, maar ben je op zoek naar een selectieve voedingsbodem voor een bepaalde bacterie (soort, geslacht, familie, groep) kijk dan op http://www.oxoid.com  Op deze site van kun je "jouw bacterie" uitkiezen , en vervolgens krijg je een lijst met geschikte voedingsbodems, bij details kun je de werking en het gebruik lezen.

Vloeibare (s)electieve media 
worden gebruikt voor

Ophoping: 
omdat in een monster (klinisch materiaal zoals bv. faeces of een levensmiddel zoals een broodje tartaar) altijd meer micro-organismen zitten die men niet wil bepalen dan die men wel wil bepalen moet je proberen de eerste 'ongewenste" groep in de groei te remmen en er tegelijk voor zorgen dat de gezochte bacterie zich ongebreideld kan vermenigvuldigen. Dit noemt men ophopen, dus zorgen voor een groter aandeel van het gezochte micro-organisme ten opzichte van de rest wat ook wel de stoorflora genoemd wordt. Na de ophoping kan men dan uitstrijken op een (s)electieve  plaat en zo het gezochte beest verder reinkweken. Zie ook grensreactie.

MPN methode:
Wil je een bepaalde groep micro-organismen tellen met de MPN-methode dan kan dat door een (s)electief medium te gebruiken.

In geautomatiseerde telmethoden met apparatuur die de geleidbaarheid meet (maat voor aantal micro-organisen) of de troebeling (bacteriecellen maken de eerst heldere vleoistof troebel) wordt voor de bepaling van een bepaalde bacterie(groep) ook een selectief vloeibaar medium gebruikt. 

Vaste selectieve media
 
worden gebruikt voor:

Isolatie en herkenning gezochte micro-organismen

bepaling kiemgetal van een bepaalde groep micro-organismen, voorbeeld entero"s