Alcoholgisting

Gisting, met als voorbeeld de alcoholgisting, uitgevoerd door de gisten (Saccharomyces cervisiae).

Gisting is het dissimilatieproces waarbij glucose wordt omgezet in ethanol of een ander eindproduct ( varieert en is kenmerkend per soort micro-organisme) met als doel de vorming van ATP.
Het is een anaeroob proces (zonder zuurstof).

Glucose is dus energiebron maar wordt niet volledig afgebroken, slechts tot alcohol, dit in tegenstelling tot de aerobe ademhaling waar glucose volledig tot CO2 wordt afgebroken.

Veel gistingen hebben de eerste stap met elkaar gemeen, dit is de glycolyse.

Belangrijke stoffen zijn hier NAD+, een stof die waterstof (electronen) van een molecuul afneemt, en ATP dat energie opslaat en waarbij later bij afgifte van de energie ADP ontstaat.

ADP + P + energie → ATP → ADP + P + energie

Hieronder sterk vereenvoudigd de glycolyse:

© is een koolstofatoom, P een fosfaatgroep. andere atomen worden weggelaten.

glycolyse

Dus 1 glucose → 2 pyruvaat + 2 ATP

Glucose wordt een beetje geoxideerd met NAD als oxidator. Hierbij wordt het veranderd in NADH.

In de tweede stap van de gisting wordt NADH weer teruggevormd tot NAD, het wordt zelf weer geoxideerd.
Hiervoor wordt pyruvaat als electronenacceptor gebruikt.2e stap
Per micro-organisme ontstaat een ander eindproduct en spreek je over een andere gisting genoemd naar het eindproduct of de producten. Voorbeelden: melkzuurgisting, boterzuurgisting, alcoholgisting.
Maar welke gisting het ook is, doel is om het NAD weer terug te krijgen zodat stap 1, de glycolyse, weer herhaald kan worden en ATP levert.

 

De alcoholgisting wordt uitgevoerd door de gisten,zoals de bekende Saccharomyces cerevisiae ook bekend als bakkersgist , biergist of wijngist. Ze doen dit alleen als er geen zuurstof meer is. Met zuurstof voeren de gisten de aerobe ademhaling uit. Dan vormen ze uit glucose CO2 en 38 ATP groeien zo erg snel maar vormen geen alcohol. Bij de bier- en wijnbereiding wordt de gist eerst aeroob gekweekt om snel te vermeerderen en daarna volgt de alcoholgisting.

Klik hier voor de melkzuurgisting